Sejltur med Hjejlebådene til Himmelbjerget

Historien om dampskibet Hjejlen og Hjejleflåden, som har sejlet turister til Himmelbjerget siden 1861. Fortælling om Gudenåen og Silkeborgsøerne, og anekdoter og historier om det vi sejler forbi, bl.a. Nåege, Den tidligere sommerrestaurant Ny Hattenæs og sagnene, der knytter sig til stedet, Sejs-Svejbæk, Sindbjerg og Stoubjerg, Sejs-Snævringen, Traktørstederne ved Julsø, Paradisøerne, landingsstedet ved Himmelbjergets fod – og Himmelbjerget.

2021

Byvandring

På turen kommer vi rundt i det centrale Silkeborg og hører om byens historie og udvikling.

Vi kommer omkring Museum Silkeborg, Havnen, Hjejleflåden, Havnen, Papirfabrikken Torvet, Det gamle Rådhus og markante bygninger i byens gader, og undervejs fortælles der gode historier om byens store personligheder.

Papirfabrikken

På denne tur kommer vi rundt på papirfabrikken og hører om fabrikkens historie. Hvorfor valgte Michael Drewsen Silkeborg, og hvorfor lykkedes hans projekt? Vi hører om de markante bygningers oprindelige anvendelse og deres funktion i dag, om hvordan området fungerede dengang, og hvordan det nu er blevet en del af byen. Slotsholmen indgår i turen.

Guidede ture i og omkring Silkeborg

Silkeborg som kurby

Denne tur fokuserer på de mange kurbade, som skød op i Silkeborg kort efter grundlæggelsen. Vi kommer rundt til bl.a. Gl. Skovridergaard, Vejlsøhus, Aqua, Indelukket, Gudenå Kurbad, og Silkeborg Bad. Nogle af kurbadene eksistere ikke mere, fx. den berømte Kneippkuranstalt ved Remstrup Å

Arkitekten Anton Rosen

Anton Rosen satte et markant præg på Silkeborg, med over 40 bygninger. I dag er der 21 af hans bygninger tilbage i byen og på turen kommer vi rundt til nogle af de meste markante, hvor vi ser på hans særpræg som arkitekt og hører om hans tilknytning til byen.

Asger Jorn og Silkeborg

På denne tur følger vi Asger Jorn rundt i Silkeborg til de steder, han havde tilknytning til. Vi hører om hans forhold til byen og til personer i byen, som han kendte.

Bustur rundt Silkeborg

Denne tur omfatter den nye motorvej om Silkeborg Resenbro, Gudenåen, Svostrup Kro, Svostrup Kirke, Tvilum Klosterkirke, Gjern Bakker, Gjern og Gjern-malerne, Sorring, Bjarup Ødekirke, Alling Kirke, Ry, Øm Kloster, Gl. Rye, Himmelbjerget, Højkol, Løvenholt, Them, Them Kirke, Katrinedal, Velling Koller, Bryrup, Veteranjernbanen, Vrads Station, Vrads Kirke, Hærvejen, Ansø Mølle, Brande Kirke ved Gjessø, Gjessø Forsamlingshus, Silkeborg Bad.

Langs Åen

En tur langs med Remstrup Å fra Faunapassagen ved papirfabrikken. På kommer vi forbi Langebro, Hjejlekiosken, Hjejlen, Slusen og slusekiosken, Roklubben, Stiftelserne, Udsmykningen langs åen, Lysthusene, Silkeborg Vandrerhjem, Jernbanebroerne, H.C, Junkers Gymnastikinstitut, Kanofart, Silkeborg Kajak klub, Indelukket, Nåege.

Kunst i Silkeborg

En tur rundt i byen med fokus på kunsten i gadebilledet. Vi ser bl.a. på skulpturer i byens gader, gavlmalerier, og træudskæringer ved Museum Jorn og Langs Remstrup Å.

Havnen i Silkeborg

Turen fokuserer på havneområdet og havnens betydning for Silkeborg. Den omfatter bl.a. Søtorvet, Faunapassagen, Langebro, Hjejlekiosken, Hjejlen og Hjejleflåden, Slusen og Slusekiosken og Roklubben.

Biltur i og omkring Silkeborg

Denne tur omfatter Havnen, Papirfabrikken, Slotsholmen, Rådhuset og Springvandet, Jyske Banks Hovedsæde, Magtens Plads, Skoletorvet, Estrupsgade, Lundsgade, Indelukket, Remstruplund, Museum Jorn, Marienlund Plejehjem, Aqua, Vejlsø Mose, Øster Søbad ved Almindsø, Mariehøj Kirke.

Biltur i Søhøjlandet

Denne tur omfatter Havnen, Papirfabrikken, Slotsholmen, Rådhuset og Springvandet, Jyske Banks Hovedsæde, Magtens Plads, Vestergade, Søndre Ringgade, Østre Søbad ved Almindsø, Virklund, Knudlund, Glarbo, Himmelbjerget, Gl. Rye, Øm Kloster, Ry, Laven, Gl, Laven, Mollerup.

Østre Kirkegård

Silkeborgs gamle kirkegård blev anlagt 1851 og var i brug til 1975.

Turen begynder ved Michaels Drewsens gravmæle. Hvorfor ligger han begravet her, når han døde i København? Efter Drewsen besøges mange af de gravsteder hvor de af byens personligheder som er døde før 1975 er stedt til hvile. Der fortælles anekdoter om personlighederne ved gravstederne.

Alle de ovennævnte ture kan bestilles og sammensættes til en guidet tur med SilkeborgGuiderne

Kontakt venligst SilkeborgBibliotek for bestilling af Guidede ture.

Telefon:  +45 87221900

Mail: silkeborgbibliotek@silkeborgbib.dk

Turene gennemføres med støtte fra:

© All content, design, and layout are Copyright © 2021  johnkristoffersenfotos   Review All Rights Reserved.

(placeholder)

2023

Forside

Book en guide

Guidede ture

Guide login

Kontakt

Gratis byvandringer

Temature